Absolvējis Rīgas P.Stradiņa Universitāti.
Sertificēts ārsts kardiologs, estētiskās medicīnas ārsts.
Sertificēts speciālists metodēs:
“Selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija”
“Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā”
“Botulīntoksīna pielietojums estētiskajā medicīnā”
Latvijas Ārstu Biedrības biedrs.
Latvijas Plazmoterapijas asociācijas prezidents.
Latvijas Kardiologu asociācijas biedrs.
Latvijas Estētiskās medicīnas asociācijas biedrs.
WOSIAM biedrs (Vispasaules Anti – Age medicīnas asociācija).

Vada meistarklases un praktiskās nodarbības gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs.

Publikācijas estētiskās medicīnas žurnālos:
PRIME – International journal of aesthetic and anti-ageing medicine, UK
Les Nouvelles Esthetiques, Ukraina
Инъекционные методы в косметологии, Krievija
Инъекционная косметология, Krievija